שרגא ווייל: אמן בחברה, 1952-1947 (חלק שני)

מאמר מאת רון ברטוש