שרגא ווייל "הסטודיו" – 1988-1991

דברי פתיחה של מרים גולדברגר