שרגא ווייל - לחפש את השורשים - חלק שני

מאמר בשני חלקים פרי עטו של יובל דניאלי