בדרך למצדה

בדרך למצדה

 שנות ה- 50

טוש על נייר

מידות:  50X35 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  4042