בצריף ה"לובר"

בצריף ה"לובר"

 1958

מידות:   ס"מ

מספר התמונה:  8705