בקבוץ העוגן

בקבוץ העוגן

 1964

מידות:   ס"מ

מספר התמונה:  8710