דיוקן 3

דיוקן 3

 1960

מידות:   ס"מ

מספר התמונה:  8706