הטרקטור

הטרקטור

 1952

חריטה בצבע על סקרפבורד

מידות:  25X30 ס"מ

מספר התמונה:  7001