המשפחה

המשפחה

 1965

מידות:   ס"מ

מספר התמונה:  8714