הרוכב

הרוכב

 1948

רישום על נייר

מידות:  16X13 ס"מ

מספר התמונה:  4041