חלוצים – 1911

חלוצים – 1911

 שנות ה- 50

שמן על עץ

מידות:  52X60 ס"מ

מספר התמונה:  5004