מדפיסים

מדפיסים

 1979

מידות:   ס"מ

מספר התמונה:  8720