עבודה על דלת למכון ויצמן

עבודה על דלת למכון ויצמן

 1967

מידות:   ס"מ

מספר התמונה:  8716