עם ספראי

עם ספראי

 1986

מידות:   ס"מ

מספר התמונה:  8723