קהלת 2

קהלת 2

 1965

מידות:   ס"מ

מספר התמונה:  7009