שיר השירים 10

שיר השירים 10

 1956

רישום על נייר

מידות:   ס"מ

חתום

מספר התמונה:  4052