שיר השירים 18

שיר השירים 18

 1956

רישום על נייר

מידות:   ס"מ

חתום

מספר התמונה:  4046