שיר השירים 2

שיר השירים 2

 1957

רישום על נייר

מידות:   ס"מ

חתום

מספר התמונה:  4047