שיר השירים 6

שיר השירים 6

 1956

רישום על נייר

מידות:   ס"מ

חתום

מספר התמונה:  4048