שיר השירים 7

שיר השירים 7

 

רישום על נייר

מידות:   ס"מ

חתום

מספר התמונה:  4049