שיר השירים 8

שיר השירים 8

 

רישום על נייר

מידות:   ס"מ

חתום

מספר התמונה:  4050