שיר השירים 9

שיר השירים 9

 

רישום על נייר

מידות:   ס"מ

חתום

מספר התמונה:  4051