שלושת הגרציות

שלושת הגרציות

 1952

רישום על נייר

מידות:   ס"מ

חתום

מספר התמונה:  4038