תגליות

תגליות

 שנות ה- 50

טכניקה מעורבת על עץ

מידות:  54X65 ס"מ

מספר התמונה:  5002