אביב

אביב

 1948

גואש על נייר

מידות:  32X47 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  2005