אלומות

אלומות

 

הדפס על נייר

מידות:  57X75 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  6003