בבית

בבית

 1949

רישום על נייר

מידות:  22X20 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  4029