ביכורים

ביכורים

 1951

גואש על נייר

מידות:  32X23 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  2030