בין הקוצים

בין הקוצים

 1949

אקוורל ודיו על נייר

מידות:  63X44 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  3009