ביקור בבית עשיר 2

ביקור בבית עשיר 2

 1949

רישום על נייר

מידות:   ס"מ

חתום

מספר התמונה:  4031