ביקור בבית עשיר

ביקור בבית עשיר

 1949

רישום על נייר

מידות:  23X21 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  4030