במטבח

במטבח

 1950

גואש על נייר

מידות:  33X48 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  2019