בנות (גב)

בנות (גב)

 1952

רישום על נייר

מידות:  50X35 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  4036