בפרדס גן חיים

בפרדס גן חיים

 1948

גואש על נייר

מידות:  31X23 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  2007