בשעה 12:00

בשעה 12:00

 1950

גואש על נייר

מידות:  37X28 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  2020