בתורנות

בתורנות

 1949

גואש על נייר

מידות:  36X48 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  2009