הבנאי

הבנאי

 1950

גואש על נייר

מידות:  60X40 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  2017