הגדה של פסח 1

הגדה של פסח 1

 1950

מידות:   ס"מ

מספר התמונה:  7012