הגדה של פסח 2

הגדה של פסח 2

 1950

מידות:   ס"מ

מספר התמונה:  7013