הגדה של פסח

הגדה של פסח

 1950

מידות:   ס"מ

מספר התמונה:  7011