הגשה

הגשה

 1950

גואש על נייר

מידות:  31X47 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  2021