הזוג

הזוג

 1957

רישום על נייר

מידות:  55X40 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  4040