המנורה

המנורה

 1961

שמן על בד

מידות:  93X74 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  1029