הניצול

הניצול

 1945

רישום על נייר

מידות:   ס"מ

חתום

מספר התמונה:  4002