הסבך – טריפטיכון

הסבך – טריפטיכון

 1972

שמן על בד

מידות:  162X218 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  1056