הסנה 2

הסנה 2

 1968

שמן על בד

מידות:  51X41 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  1050