הסנה

הסנה

 1961

שמן על בד

מידות:  51X40 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  1034