הפעמון

הפעמון

 1950

גואש על נייר

מידות:  49X39 ס"מ

מספר התמונה:  2024