הקוצרים

הקוצרים

 1955

אקוורל על נייר

מידות:  23X28 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  3018