הר המוריה

הר המוריה

 1970

שמן על בד

מידות:  51X61 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  1053